مشروح خبر

در جلسه رییس کمیته آموزش فدراسیون با عزیزی پور عنوان شد:  تاکید رییس فدراسیون بر ارتقا کمی و کیفی سطح دانش مربیان کشور

به گزارش سایت رسمی فدراسیون اسکواش، درابتدای جلسه رییس فدراسیون اسکواش مهم ترین اولویت ها را در خصوص کیفی سازی و ارتقا سطح فنی مربیان و ارزشمند سازی گواهینامه های سطوح مربیگری و داوری اعلام کرد.

 

اجرای برنامه شش ماه نخست سال جاری، برنامه ریزی برای شش ماه دوم سال، برگزاری کارگاه های تخصصی ویژه مربیان برتر استان ها، تاکید به بر برگزاری دوره های تئوری به همراه بخش عملی، ارزشمند سازی گواهینامه ها و کارت های سطح دو و سه ملی مربیگری و همچنین کارت های داوری، تعامل کمیته آموزش با کمیته داوران ، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع بر اساس اطلاعات سامانه مبین وزارت ورزش،  تعیین تکلیف دوره های سال های گذشته که به هردلیل کارت و گواهینامه قبول شدگان صادر نشده است، به روز رسانی آیین نامه کمیته آموزش و فرآیند برگزاری دوره ها، برنامه ریزی کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت کمیته آموزش اقدام لازم به عمل آید. 

 

سلیمی نیز با اعلام اینکه خوشبختانه طرح درس دوره های آموزشی اسکواش در وزارت علوم تدوین شده است بر اجرای برنامه های مدنظر رییس فدراسیون در بخش آموزش تاکید کرد.