مشروح خبر

برگزاری جلسه مجمع عمومی سازمان لیگ های اسکواش

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکواش، به اطلاع مدیران و سرپرستان باشگاه های حاضر در لیگ های اسکواش می رساند: مجمع عمومی سازمان لیگ های اسکواش مورخ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰ صبح در سالن شماره ۲ استاد فارسی آکادمی ملی المپیک با دستورات جلسه ذیل برگزار می شود.
۱_ ارائه گزارش مسابقات لیگ های کشوری ۱۴۰۱_۱۴۰۰
۲_ بررسی و اصلاح مواردی از آیین نامه
۳_ بررسی شرایط برگزاری لیگ های ۱۴۰۲_۱۴۰۱
۴_ استماع نظرات و پیشنهادات اعضاء