ویژه های خبری
  • ارتباط با رئيس فدراسيون

آدرس اینستاگرام رسمی فدراسیون:squash.iran

آدرس اینستاگرام شخصی رییس فدراسیون: masoud100

ایمیل فدراسیون: info@squashiran.ir

ایمیل شخصی رییس فدراسیون: mas_sol100@yahoo.com

وب سایت شخصی رییس فدراسیون:  msoleimani.ir

23 + 10 =