ویژه های خبری

براي اولين بار در استان خراسان شمالي، شهرستان بجنورد رشته ورزشي اسکواش با 60 نفر دانشجو در دانشگاه فني حرفه اي بجنورد در حال برگزاري است. 

برچسب ها :