ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش، کارگاه وبيناري يک روزه آشنايي با ورزش راکتبال (  squash57 )با شرکت مجازي علاقمندان به اين رشته در 2 تيرماه برگزار مي شود که لينک ورود به دوره براي علاقمندان که از استان هاي کشور به تاييد هيات هاي استاني معرفي مي شوند ارسال مي شود بر اين اساس هر هيات استاني يک مرد و يک زن را به دوره معرفي مي کند تا اي ورزش به ظرفيت هاي استان اضافه شود .

نفراتي که قبلا گواهينامه هاي مربيگري يا در کارگاه هاي سنوات گذشته شرکت داشته اند هم مي توانند در اين دوره براي بروز رساني مدارک خود شرکت نمايند.براي کسب اطلاعات بيشتر افراد مي توانند با کميته آموزش فدراسيون ارتباط بگيرند.پايان زمان ثبت نام 31 خرداد تعيين شده است.