ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش در محل فدراسيون ورزش کارگري انتصاب سرکار خانم آيدا محمودي به عنوان نايب رئيس انجمن اسکواش فدراسيون کارگري با حضور دکتر رمضي رييس فدراسيون و آقاي خراساني نايب رئيس فدراسيون توسط بابک فقير رييس هيات اسکواش کارگري انجام شد

براي خانم محمودي در مسئوليت جديد آرزوي توفيق داريم