ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش، محمدحسين جعفري ندوشن مربي تيم ملي ، مريم کيشاني فراهاني دبير کميته استعداديابي  و مريم زندي نايب رييس هيات استان همدان با معرفي فدراسيون در دوره دانش افزايي تغذيه ورزشي رشته هاي تخصص که در محل آکادمي مليي المپيک تشکيل شده بود شرکت کردند.