ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش، دکتر مسعودسليماني رييس فدراسيون کشورمان با دکتر برنا فيروزي معاون توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان در محل وزارتخانه ديدار و گفت و گو کرد.رييس فدراسيون کشورمان ضمن تبريک به مسوليت جديد و اظهار خرسندي از اينکه حوزه معاونت مالي  وزارت متبوع بعد از مدت ها تعيين تکليف شد ، سه ورزش راکتي تحت پوشش فدراسيون را تشريح کرد و افزود اميدوار است با حضور فيروزي فرايندهاي مالي در وزارت ورزش که از ابتداي سال جاري براي فدراسيون ها داراي ابهام است مرتفع شود تا تمرکز فدراسيون ها بر تقويم برنامه اي باشد و براي وي آرزوي توفيق در مسوليتي که نبض تشکيلات محسوب مي شود کرد

معاون وزير با تشکر از اين ملاقات اظهار داشت که در صدد است بسرعت وضعيت موجود را سازماندهي کند تا فرايندهاي مالي و پشتيباني بروال انجام شود ودر باره ويژگي هاي سه رشته راکتي سوالاتي را مطرح نمود که سليماني به آنها پاسخ گفت و از وي دعوت بعمل آورد که هر سه رشته فدراسيون را در فراغت تجربه نمايد دکتر برنا فيروزي با قبول دعوت رييس فدراسيون کشورمان،  از اين ملاقات اظهار خرسندي نمود و براي دکتر سليماني و تيم همکار وي آرزوي توفيق کرد.