ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش، دکتر مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان به همراه نايب رييس و خزانه دار فدراسيون جهت دفاع از اعتبارات کمکي وزارت ورزش و جوانان در تفاهم نامه ملي في مابين از برنامه هاي سال 1401 فدراسيون دفاع کرد در اين نشست  تفاهم نامه براين اساس دکتر سليماني با اعلام اينکه فدراسيون حداقل 2 ميليارد تومان در سال جاري کسب درآمد نقدي خواهد کرد و بيش از 40 ميليارد تومان ارزش افزوده و آورده غيرنقدي که بيشترين ميزان آن مربوط به احداث مجموعه هاي اسکواش و پدل در کل کشور توسط ديگر نهادها و بخش خصوصي خواهد بود افزود سه ميزباني غرب آسيا و مسترز اسکواش و راکتبال قهرماني آسيا در دستور کار فدراسيون بوده و اعزام هاي ملي و اردوهاي مختلف در پدل و اسکواش اهم برنامه هاي فدراسيون را تشکيل مي دهد،بر اين اساس ميزان اعتبارات تفاهم نامه مالي فدراسيون با وزارت ورزش با رشد نسبت به سال قبل به رقم 4 ميليارد تومان رسيد که در تفاهم نامه مالي به ثبت رسيد .در اين نشست دکتر پولادگر و دکتر فيروزي اعلام کردند سال گذشته از کل اعتبارات کمکي وزارت ورزش 75 درصد محقق شد و در سال جاري بر اساس وضعيت اقتصادي و وضع موحود تلاش خواهيم کرد ميزان دريافتي و تخصيص به فدراسيون ها را نسبت به سال قبل ارتقا دهيم.

لازم بذکر است فدراسيون هاي ورزشي به عنوان نهاد عمومي غيردولتي نمي توانند از منابع دولت اعتبار دريافت نمايند و بايستي در اين زمينه به خودکفايي برسند و هر نوع دريافت وجه از دولت به عنوان کمک منظور مي شود.