ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش، کار مشترکي از کميته هاي آموزش و راکتبال (   squash57)در خصوص برگزار کارگاه يکروزه آموزش راکتبال بصورت وبيناري برگزار شد ،  کارگاه آموزش عمومي راکتبال باحضور۲۴نفر(۱۴نفرخانم-۱۰نفرآقا) باحضور۹استان(از استانهاي تهران-گيلان-البرز- مازندران-فارس- کردستان-کرمانشاه-اصفهان- اردبيل) با موفقيت برگزار شد مدير دوره مژده متين رييس کميته راکتبال ، ناظر دوره فرشته وزيري قضايي بنيانگذار راکتبال در ايران، رييس آموزش فدراسيون امير هوشنگ گلرخ و مدرس دوره مهيار بهروز نيا مدرس راکتبال بود.