ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکواش، نوبت صبح روز اول چهارمین دوره مسابقات غرب آسیا به میزبانی مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد و نتایج ذیل به دست آمد:

عبدالله التمیمی ۳-۰ عبد ال هاشیم

محمد رضا ضیا کاشانی۳-۱ عبدالرحمن ال هاشم

سمیع ا… قاصدآبادی۳-۰ محمد علی

عمار التمیمی ۳-۰ عبدالکریم هاشم

علیرضا شاملی ۳-۰ محمد صاحب

سپهر اعتماد پور۳-۰ اطهبی حامد

حسنین دخیل۳-۰ عبدالرحمن المالکی

امجد ازلان۳-۰ الامری حامد

برچسب ها :