ویژه های خبری

به گزارش سایت رسمی فدراسیون اسکواش، انجمن پدل سال گذشته با حمایت های فدراسیون اسکواش موفق شد برای نخستین بار تیم آقایان را به رقابت های جهانی اعزام کند.

با توجه به بهبود تشکیلات پدل بانوان و همچنین وضعیت مورد قبول آقایان رییس فدراسیون اسکواش با درخواست انجمن پدل برای پرداخت ورودی مسابقات جهانی در هردو بخش آقایان و خانم ها موافقت کرد و این مبلغ امروز واریز شد.

تیم پدل آقایان تا امروز فقط یک بار به مسابقات جهانی اعزام شده و خانم نیز تاکنون به این مسابقات اعزام نشدند.

فرصتی گرانبها پیش روی مردان و زنان در پدل و همه بازیکنانی که قوانین و مقررات و مجوزهای وزارت ورزش را رعایت کرده اند قرار گرفته است.

میزبانی احتمالی در آبان ماه سالجاری دوحه تعیین شده که رییس فدراسیون کشورمان به دعوت زینال طارق میهمان ویژه قطری ها خواهد بود.

برچسب ها :