ویژه های خبری

یوسف المالکی رئیس کمیته فنی غرب آسیا مدیر اجرایی و تیم های ملی کشور قطر در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون اسکواش گفت: ایران میزبانی عالی از خود نشان داد، تنظیم برنامه ها نیز خوب بوده است که از فدراسیون اسکواش ایران به دلیل میزبانی خوب و فدراسیون اسکواش غرب آسیا به دلیل برگزاری مسابقات و میزبانی تشکر دارم.

وی ادامه داد: ایران از هر لحاظ کشوری بزرگ میباشد که ملتی مهمان نواز و خوشرو هستند.

یوسف المالکی افزود: اسکواش ایران در سالهای اخیر پیشرفت های بسیار خوبی داشته است، در سابق بازی هایی که برگزار میشد نتایج آن به راحتی از قبل مشخص بود و در فدراسیون جهانی نیز در لیست نبودند، ولی در حال حاضر تمامی بازیکنان ایران در لیست آنها قرار گرفتند و سطح آنها بخوبی افزایش قابل توجهی پیدا کرده که بازی های خوبی را از خود به نمایش میگذارند که با گذشته قابل مقایسه نمیباشد و نتایج بازی ها را هم نمیتوان پیش بینی کرد، این نشان دهنده آن میباشد که فدراسیون ایران با برنامه ریزی های خود در حال جلو رفتن میباشد، ایران مسابقات و جام های خوبی را برگزار مینماید که باعث رشد اسکواش در ایران شده است، در صورتی که بتواند جام هایی با حضور بازیکنان دیگر کشور ها برگزار نماید کمک بهتری به رشد و افزایش سطح بازیکنان خود خواهد کرد.

رئیس کمیته فنی غرب آسیا ادامه داد: بازیکنان ایرانی در بازی هایی که داشتند خیلی خوب بودند، سطح آنان افزایش پیدا کرده است، نباید فراموش کنیم که ایران در دوره قبل بازی ها که در گلستان ایران برگزار شد مقام قهرمانی را از آن خود کرد، و الان نیز مجدد به دنبال تکرار کسب مقام قهرمانی خود میباشد که این خود باعث شده است که سطح آنان بالاتر برود و این در کشورهای حاضر هم این روحیه حرفه ای گری را می توان دید .

یوسف المالکی رئیس کمیته فنی غرب آسیا مدیر تیم های ملی قطر در پایان خاطر نشان کرد: از فدراسیون اسکواش ایران و غرب آسیا که این مسابقات را برگزار کردند تشکر دارم، یکی از دلایل پیشرفت بازیکنان این میباشد که ایران همیشه مقام اول در برگزاری چنین جام هایی مقام اول میباشد، ما نیز تاکید داریم که حتما جام ها در تایم زمانی اعلام شده برگزار شود، و اینکه کشور ها با یکدیگر بازی دارند روش خوبی در مسابقات میباشد که از برگزار کنندگان مسابقات کمال تشکر را دارم. و فراموش نکنیم بواسطه همین پیشرفت اسکواش ایران در سال های اخیر یکی از مربیان ملی قطر یک ایرانی استخدام خود درآورده ایم که از وی رضایت حاصل است .

برچسب ها :