ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکواش، اجلاس نمایندگان اسکواش کشورهای غرب آسیا در هتل پارسیان اوین برگزار شد و با بیانیه ۸ بندی که با اجماع کشورها مطرح شده بود پایان یافت 

۱- راه اندازی اسکواش بانوان و تقویت آن با همکاری ایران در کشورهای عرب همسایه 

۲- تلاش برای عضویت امارات و بحرین و عربستان در فدراسیون غرب آسیا با واسطه گری قطر و عراق

۳- راه اندازی اسکواش در کشورهای سوریه و یمن با عادی سازی شرایط فعلی این کشورها

۴- توافقات چند جانبه کشورهای عضو در کمپ های چند روزه هر کشور ۵ نفر با تقبل اسکان و تغذیه توسط کشور میزبان

۵- انتخاب دکتر سید حسین ضیا نایب رییس کشور عراق به عنوان نایب رییس فدراسیون کشورهای غرب آسیا و صدور حکم وی توسط رییس این فدراسیون

 ۶- تعیین سلیمانیه عراق به عنوان میزبان بعدی رقابت های غرب آسیا در ماه می ۲۰۲۳ همراه با اجلاس انتخابات فدراسیون غرب آسیا

۷- راه اندازی اسکواش کشورهای آسیانه میانه و ملحق شدن این کشورها به فدراسیون اسکواش غرب آسیا

 ۸- برگزاری کلینیک های داوری و مربیگری و ارزیابی داوری همزمان در مسابقات غرب آسیا  

 در پایان نشست هدایایی توسط دکتر سلیمانی رییس فدراسیون اسکواش غرب آسیا به نمایندگان کشورهای حاضر اهدا شد و جملگی از اثربخشی اجلاس در تحکیم روابط و دیدگاههای بلند ریاست این فدراسیون نسبت به موضوعات جهانی از وی تشکر کردند.

برچسب ها :