ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي هيات اسکواش خوزستان : با حضور مسئولين کميته هاي هيات اسکواش و رياست هيات نشت هم انديش و ارائه برنامه هاي آتي هيات برگزار شد .

در ابتداي اين نشست کميته هاي مختلف به ارائه گزارش عملکرد 3 ماهه پرداختند و توضيحات لازم جهت تشريح فعاليتهاي کميته ها را مطرح کردند.

در ادامه اين نشست توسط رياست هيات جناب آقاي آران ، اهداف و برنامه هاي کلي هيات در 9 ماه آتي اعلام شد و ايشان ضمن تقدير از کليه کميته ها خواستار تلاش براي تحقق کليه اهداف به منظور دستيابي به جايگاه مطلوب تر براي اين هيات شد .

در بخش پايان جلسه مسئولين هيات ها با ارئه برنامه 9 ماه براي کميته هاي تحت سرپرستي ، پيشنهادات و ايده هايي نيز مطرح کردند که اين جلسه با جمع بندي نهايي رياست هيات و صورتجلسه کليه مصوبات به پايان رسيد .

برچسب ها :