ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکواش، پس از پیروزی شیرین ملی پوشان کشورمان مقابل تیم حرفه ای قطر ، یوسف المالکی خطاب به دکتر مسعود سایمانی از رقابت بازیکنان ایرانی اظهار شگفتی کرد و گفت: رشد بازیکنان ایرانی را چند سال است دنبال می کنم ولی در چهارمین دوره این پیشرفت و بازی پخته بازیکنان ایرانی برایم جالب بود و این نشانه ای از هدایت خوب فدراسیون اسکواش در ایران است.

 

وی این پیروزی را به رییس فدراسیون، کادر فنی، بازیکنان و همه زحمت کشان فدراسیون اسکواش ایران و غرب آسیا  تبریک گفت.