ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی اسکواش استان همدان:۶ نفر از کودکان اسکواشی همدان در رقابت های جشنواره اسکواش قهرمانی  کشور کمتر از ۹و۱۱ سال در دو شهر ارومیه (پسران)و اصفهان (دختران) شرکت کردند .

 
 پسران همدان 
۱- کیاشا کلوندی
۲- کارن کلوندی
۳- امیرمهدی حسینی بیدار
به مربی گری: سرکارخانم قره خانی 
 
 دختران  همدان
۱-هلنا حسینی
۲- ملانی قاسمی
۳- ترمه متین
به مربیگری سرکارخانم زندی 
 
استان همدان و چند استان دیگر در دو بخش دختران و پسران در این مسابقات  با بیشترین شرکت کننده حضور فعال داشتند .
 

برچسب ها :