ویژه های خبری

جشنواره اسکواش قهرماني کشور در رده هاي سني کمتر از ۹ و ۱۱ سال به ميزباني استان اصفهان  در بخش دختران در حال برگزاري است و دختران منتخب از استان البرز ( آوا عالي، آيسا نوري ، باران سپهر ، يسنا وليزاده ) به سرپرست مربيگري زينب شمس به اين جشنواره اعزام شدند.

برچسب ها :