ویژه های خبری

به  گزارش روابط عمومي فدراسيون، با هماهنگي قبلي دکتر مسعو د سليماني رييس فدراسيون کشورمان با دکتر اسماعيل زارعي کوشا استاندار کردستان در محل استانداري سنندج ديدار و گفت و گو کرد سليماني در اين ديدار خطاب به استاندار گفت که قاعدتا من به عنوان شهروندي از شرق کشور نبايد بيش از شهروندان کردستاني در خصوص ايجاد محموعه اي استاندارد پيگير احداث باشم و مزايايي که در صورت احداث چنين سازه اي در مباحث گردشگري و فرهنگي و رويدادهاي برون مرزي نصيب استان مي شود به دليل ويژگي هاي اين رشته و اين تشکيلات در ايران و جهان قابل مقايسه با ديگر رشته هاي رايج نيست و کردستان را مي تواند به مرکزي دائمي در اين ورزش مطرح کند و انتظار دارد عنايت استاندار در اين برهه از زمان شامل حال اهالي اين رشته شده و با شناختي که از غيرت اين منطقه وجود دارد جوانان کرد براحتي مي توانند جذب اين رشته شده و افتخارآفريني هاي زيادي را نصيب استان و کشورمان کنند و از وز درخواست نمود تا دستور دهد رديف اعتباري پروژه جديد بصورت استثنا با دستوري که به درخواست کتبي فدراسيون که تقديم حضور ايشان شد استان در زمان مسوليت ايشان در استانداري به عنوان کاري ماندگار از وي بماند.

پس از وي دکتر جولايي و دکتر رباني مهر گزارشي از اقدامات صورت گرفته و وضعيت موجود اين رشته در کردستان و حمايت شهرداري ها و اقداماتي که در استان همدان صورت گرفته است را براي استاندارد بيان کردند

دکتر زارعي کوشا استاندار کردستان در ابتدا از حضور سليماني و هيات همراه اظهار خوشوقتي کرد و گفت پس از چند ماه از مسوليتم در استان بيشترين زمان را و بيشترين نشست ها را بصورت تکليفي در بين خانواده شهدا و جمع ورزشکاران استان داشته ام و علاقمندم که در کردستان مبحث تحولات در ورزش بخوبي صورت گيرد وي گفت به عنوان فردي که يکي از ورزش هاي راکتي را از گذشته دنبال کرده و به آن مي پردازد با توجه به اينکه با اسکواش اطلاعات زيادي ندارم وي لين حضور و مطالبي که عنوان شد درخواست فدراسيون را با نظر مواقق براي برقراري يک رديف اعتبار به سازمان برنامه ارجاع خواهم داد تا با پي گيري هاي مديرکل محترم استان اين ورزش شرايطي استاندارد را تجربه کند

دکتر مسعود سليماني از پشتيباني استاندار از اسکواش و عنايت وي به اظهارات هيات همراه و نظر موافق وي براي اجابت يک درخواست قدرداني کرد.