ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون، اصفهان ميزبان دختران ورزشکار سنين کمتر از 9 و 11 سال ايران بود در اين ميزباني کادر اجرايي و هيات استان تمام تلاش خود را کردند تا در اين رقابت ها که بصورت جشنواره اي برگزار شد فضايي را فراهم نمايند تا کودکان و تسل آينده اين ورزش در کشور حاطرات خوبي را از اين رشته در ذهن خود حک نمايند در مراسم پاياني که با تلاش زياد مهندس نويد نيا رييس هيات استان و همکاران وي تالاز بزرگ شهر در اختيار آيين اختتام و توزيع مدال و احکام ورزشکاراني که از استان هاي فعال در اسکواش به اصفهان آمده بودند مجيد جليلي قاضي زاده سپدبير فدراسيون و سرکار خانم دکتر شهربانيان نايب رييس بانوان فدراسيون و رييس هيات استان و نمايندگان فدراسيون و کادر برگزاري و ديگر مسولان استان و اداره کل ورزش و جوانان حضور داشتند با برنامه اي شاد لحظاتي بيادماندني را براي کودکان رقم زدند  در اين رقابت ها کميته مسابقات فدراسيون براي اجرا از مربيان ارشد و ثابت کميته  استعداديابي استفاده کرد تا با توحه به اهداف فدراسيون با مشارکت اين دو کميته  و هماهنگي هيات ميزبان تجربه اي نو و بيادماندني را در اسکواش تحربه کنند

با هماهنگي دکتر سليماني با دکتر بابويي احکامي از سوي فدراسيون ورزش دانش آموزي صادر شده بود که به عنوان حکم قهرماني به همه کودکان اعطا شد.