ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون، نماينده فدراسيون در مراسم پاياني رقابت هاي جشنواره اي اسگواش پسران کمتر از 9 و 11 سال ايران در اروميه حهت توزيع مدال و احکام برترين ها حاضر شد . اين رقابت ها که به همت دکتر بابويي رييس فدراسيوت ورزش هاي دانش آموزي احکام به امضاي ايشان صادر شده و احکام استعدادهاي درخشان توسط فدراسيون صادر شده کليه شرکت کنندگاني که از استان هاي کشور به اين رويداد نماينده اعزام کرده بودند و نشان دادند که سياست هاي تکليفي و تقويمي فدراسيون را در راستاي ماموريت هاي تعريف شده خود  دنبال مي کنند ،مدال ويژه استعداد در اسکواش دريافت مي کنند

مراسم پاياني اين رقابت ها با حضور کادر هماهنگ اجرايي از دو کميته مسابقات و کميته استعداديابي و مسولان استاني و نمايندگان فدراسيون با شور و نشاطي بي وصف برگزار شد که مورد رضايت حضار و والدين و ورزشکاران قرار گرفت و تجربه موفقي را نشان داد.