ویژه های خبری

با حضور دكتر سارنگ مديركل تربيت بدني دانشگاه علوم تحقيقات  همكاري رسمي في ما بين فدراسيون و علوم تحقيقات آغاز شد در اين ملاقات كه در دفتر رييس فدراسيون با همراهي دكتر صلاح الدين نقشبندي استاد اين دانشگاه كه چند صباحي سرپرستي هيات  اسكواش كردستان انجام مي شد
عقد تفاهم نامه رسمي. فعال شدن سالن دو طرف شيشه علوم تحقيقات.تلاش در استاندارد كردن مورت دانشگاه.بازديد رييس فدراسيون از دانشگاه.برنامه هاي اموزشي اساتيد و دانشجويان و افراد علاقمند بيرون از دانشگاه. تشكيل انجمن اسكواش.معرفي رييس انجمن.حضور تيم دانشگاه در رويدادهاي فدراسيون و برنامه عاي مشترك با كميته توسعه فدراسيون از موارد مذاكره في مابين بود
دكتر سارنگ با اعلام اينكه از برخورد انرژتيك رييس فدراسيون حيرت كرده است اعلام نمود تمامي مباحث مطرح شده را بزودي عملياتي مي كند