ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي مسعود سليماني ذييس فدراسيون به همراه بابک فقير نايب رييس خود و مجيد جليلي قاضي زاده رييس سازمان ليگ و وحيد مهابادي رييس کميته فرهنگي فدراسيون با مهندس شيعه در محل دفتر رياست شبکه ورزش ديدار کرد اين ملاقات که با هدف تعامل با رسانه ملي که در راستاي راهبرد فدراسيون است انجام شد در اين نشست سليماني از عنايات اين شبکه به ورزش اسکواش و ديدگاه مسولين شبکه ورزش به اين رشته ورزشي تقدير کرد و خواسته هاي خود را شفاف ارايه کرد مهندس شيعه با اعلام حمايت از برنامه هاي فدراسيون اظهار داشت که شبکه ورزش در حيطه هاي فرهنگي و آموزشي و ميزباني هاي مهم و ليگ هاي فدراسيون نهايت همکاري را انجام مي دهد و اعلام داشت ار هم اکنون روساي استاني اسکواش درخواست کتبي خود را به صدا و سيماي استان خود ارايه دهند تا با تعامل با مرکز با حداقل دريافتي مسابقات اسکواش پخش زنده شود وي افزود فدراسيون يک برنامه 15 جلسه اس هر جلسه 15 دقيقه اي آموزش تهيه کند که در طول روز دو بار از شبکه ورزش پخش شود وي خواهان ارايه برنامه هاي فدراسيون تا پايان سال به شبکه ورزش شد تا بتوانند در خصوص پخش زنده و ياضبط رويدادها اقدام نمايند وي افزود چنانچه برنامه اي بدلايل فني و اشغال بودن کنداکتور برنامه ها امکان پخش زنده نباشد رويداد در استان ها با دوربين با کيفيت ضبط شود تا در بين برنامه ها اين رويدادها از شبکه ورزش پخش شود.مقرر شد موارد طرح شده طي تفاهم نامه اي في مابين نهايي شود.