ویژه های خبری

با توجه به گسترش روز افزون رشته ورزشی اسکواش و توجه بیش از پیش رسانه ها و ارباب جراید لزوم رعایت اخلاق حرفه ای در قبل ، حین و بعد از زمان مسابقه توسط بازیکنان ،مربیان و داوران و کادر
اجرایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا  با توجه به قوانین و آیین نامه های انضباطی موجود در سطح جهان منشور اخلاقی بازیکنان به شرح زیر به خدمتتان ارائه می شود
هریک از موارد بی اخلاقی زیر میتواند توسط داوران مسابقه مطابق قاتون 05 داوری (CONDUCT) مورد جریمه قرار گیرد
1 -  هر عملی که مصداق بی اخلاقی و توهین به بازیکن حریف ، داور و کادر اجرایی و تماشاچیان باشد.
 الف: در مرحله اول و در صورت جزیی بودن بی اخلاقی صورت گرفته داور میتواند از CONDUCT WARNING استفاده نماید
 ب: در صورت تکرار بی اخلاقی و توهین و یا شدید بودن عمل انجام شده )حتی در مرحله اول داور با توجه به صلاحدید میتواند از COUNDUCT STROKE یا COUNDUCT GAME یا COUNDUCT MATCH استفاده نماید. بدیهی است هرگونه توهین و فحاشی آشکار و واضح با شدید ترین اخطار جریمه خواهد شد.
2 - هر گونه تحقیر و تمسخر داوران مسابقه به هر شیوه ممکن ازجمله حرکت بدن ، جملات تمسخر آمیز و ...
 الف: در مرحله اول در صورت جزیی بودن عمل انجام شده داور میتواند از - COUNDUCT WARNING استفاده نماید.
 ب: در صورت تکرار عمل تحقیر و تمسخر داوران و یا شدت زیاد عمل فوق )حتی در مرحله نخست( داوران بایستی بازیکن خاطی را با توجه به بی اخلاقی صورت گرفته با یکی از اخطار های COUNDUCT STROKE , COUNDUCT GAME ,COUNDUCT MATCH جریمه نمایند.
3 - اعمال غیر ورزشی با راکت ، توپ و یا کورت از جمله لگد زدن ، مشت زدن ، پرتاب راکت ، شوت کردن توپ ، کوبیدن راکت به دیوار و ...
الف: اعمالی مثل انداختن راکت بعد از از دست دادن امتیاز یا زدن توپ با شدت و قدرت زیاد - بعد از اتمام رالی را داوران می توانند در مرحله نخست با CONDUCT WARNING جریمه نمایند.
 ب: در صورت تکرار اعمال بند 3 الف و یا اعمالی از قبل پرتاب راکت به بیرون از کورت ، کوبیدن محکم راکت به دیوار ، پرتاب توپ به بیرون از کورت و ... )حتی در مرحله اول( داور بایستی از جریمه CONDUCT MATCH , CONDUCT GAME, CONDUCT STROKE استفاده نمایند.
4 - هر عمل منافی عرف و قوانین جاری کشور در مسابقات ازجمله تعویض لباس در حضور تماشاچیان ، پوشیدن لباس های نا متعارف و غیر مجاز و ...
 الف : در چنین مواردی با توجه به قبح عمل انجام شده از نظر عرف داور می تواند از هریک از انواع جریمه ها (CONDUCT) استفاده نماید.
5 - انجام بازی خطرناک و ایجاد برخورد های عمدی در مسابقه در این مورد و به دلیل زشت و پر خطر نشان دادن اسکواش به تماشاگران و افرادی که شاید برای بار نخست این ورزش را تماشا میکنند از داوران درخواست میگردد با قاطعیت و شدت زیاد با زیباکن خاطی برخورد نمایند.
 الف: اعمالی از قبیل بلاک کردن و ... در مرحله نخست با اخطار لسانی یا - CONDUCT WARNING جریمه گردد
 ب: در صورت تکرار اعمال فوق و یا اعمالی از قبیل بازی خطر ناک و صدمه زدن عمدی به حریف داور بایستی از جریمه های بالاتر از warning با توجه به شدت عمل انجام شده استفاده نماید. بدیهی
است با توجه به اهمیت حفظ سلامت حریف در صورت آسیب رساندن عمدی به بازیکن، داوران بایستی از سنگین ترین جریمه ممکن استفاده نمایند.
6 - اعتراض بیش از حد به تصمیمات داوری در اسکواش تصمیم داور مسابقه به جز در موارد زیر غیر قابل تغییر خواهد بود
- شک داشتن داور و یا گروه داوری راجع به - Out , Down, Not up,Fault درخواست بازیکن به تغییر تصمیم داوربه ضرر خود ) تصمیم داور - Storke بوده و بازیکن اعلام می نماید که Let میخواهد و یا تصمیم داور Yes let بوده و بازیکن اعلام می نماید که No let میخواهد. لذا در سایر موارد اعتراض بازیکن به تصمیم داور بی نتیجه خواهد بود و صرفا بازیکن این حق را دارد تا از داور مسابقه دلیل تصمیم اتخاذ شده را بپرسد و داور مسابقه در صورت نیاز با توضیح مختصر (Short Answer) دلیل تصمیم خود را توضیح میدهد
 الف: بازیکن موظف است با لحن مودبانه با داور مسابقه در موارد ذکر شده در بالا مکالمه داشته باشد. در صورت استفاده از لحن غیر مودبانه یا هر حرکتی که مصداق بی احترامی به داوران باشد و یا
باعث برهم زدن جو مسابقه گردد داور بایستی به شدت و با استفاده از اختیارات قانونی خود در قانون Conduct بازیکن خاطی را مورد جریمه قرار دهد.
ب: در صورت تشخیص داور به اینکه درخواست بازیکن به ارائه توضیح از سوی داور صرفا به منظور اتلاف وقت است، داوران بایستی از اخطار جهت time-wasting استفاده نماید.
 ج: بازیکنان در طول گیم تنها با اجازه داور می توانند درب کورت را باز نمایند.
 د: در مسابقات اعتراض سرپرست و یا مربی تیم نیز بایستی با اخطار داور به بازیکن جریمه شود و در صورت تکرار داور می تواند فرد یا افراد خاطی و برهم زننده نظم را به خارج از سالن مسابقات هدایت نمایند.
در هر یک از موارد بالا داور و سر داور مسابقه بایستی گزارش دقیق خود را به سرپرست مسابقات ارائه نمایند تا در صورت لزوم در کمیته انضباطی مطرح گردد و با توجه به آیین نامه نسبت به جریمه نقدی ،
محرومیت و ... اتخاذ تصمیم نمایند.
بدیهی است بازیکن و یا سرپرست تیم نیز می تواند بعد از اتمام مسابقه اعتراض کتبی خود را نسبت به قضاوت داور مسابقه با ارائه دلایل و مدارک مشخص و مستند به سرپرست کل مسابقات تحویل نمایند .
اعتراض نسبت به داوری در موارد فنی در شورای فنی کمیته داوران و در موارد غیر فنی ) بی احترامی داور به بازیکن ، برخورد فیزیکی و ...( در کمیته انضباطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

مهدی مختاری
رییس کمیته داوران فدراسيون اسكواش - دي  1395