ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش امير سرتيپ دوم حسن پور در محل فدراسيون اسکواش با رييس فدراسيون ملاقات کرد در اين نشست سليماني راهبردهاي اولويت دار اسکواش ايران را تشريح کرد و ماموريت فدراسيون را توسعه و ترويج و اقدامات عملي مشترک با ديگر سازمان ها و ارگان ها دانست وي اظهار داشت که علاقمند است پس از ديداري که دو سال قبل با سردار باران چشمه و سرداز آجرلو و اميرمجدآرا در ستاد تربيت بدني نيروهاي مسلح داشته است که خروجي آن در سالجاري به جايي رسيد که  حتي ارتش در احداث زيرساخت هاي اسکواش ورود کرد و هيات تهران از همين ظرفيت نسبت به عملياتي کردن اهداف مشترک استفاده کرد که نيروي دريايي ارتش ارتباط بسيار نزديک و خوب و ناگسستني با مجموعه اسکواش کشورمان برقرار کرده است در صدد هستيم تا اسکواش و رشته هاي زيرمجموعه را در در نيروي زميني ارتش توسعه دهيم ، امير حسن پور رييس تربيت بدني نيروي زميني ارتش اعلام کرد آمادگي کامل دارم تا اسکواش را در ازاي يکسري مشوق ها حتي در زمينه احداث سالن هاي اسکواش در مراکز 22 گانه کشور در قرارگاه ها و تيپ ها و يگان ها در گشتره وسيع کشور و حتي در شهرک هاي مسکوني ارتش راه اندازي نمايم و براي اين کار اسير بوروکراسي هاي رايج نمي شويم وي افزود ويژگي هاي اين ورزش براي نظاميان يک ارزش محسوب مي شود و ما از ورود اسکواش به حوزه ارتش جمهوري اسلامي ايران استقبال کرده و اسکواش را در جاي جاي نيروي زميني جاري و ساري مي نمايم سليماني در پايان از حسن نظر امير سرتيپ دوم حسن پور قدرداني کرد و اظهار داشت پس از اين ملاقات متن پيشنهادي تفاهم نامه اي مشترک را تهيه و براي تاييد به نيروي زميني ارسال مي نمايد تا وارد مرحله اجرا شويم و بزرگترين دستاورد اين ملافات را معرفي نمايندگاني از حوزه هاي مختلف نيروي زميني در کشور بوده تا به عنوان رييس هيات اسکواش مناطق به فدراسيون معرفي شوند تا روساي هيات هاي اسکواش کشورمان بتوانند با اين افراد موثر ارتباط برقرار نمايند