ویژه های خبری

اميرعزيزي پور دبيرکل و فولادوند سرپرست کميته توسعه همگاني فدراسيون امروز با هدف راه اندازي اسکواش در کوي دختران و پسران دانشجوي دانشگاه تهران با مديرکل کوي دانشگاه تهران ديدار و توافق کردند تا در خصوص توسعه زيرساخت هاي اسکواش و راکتبال هم در بخش خوابگاه هاي دانشجويي دختران و هم در بخش پسران کوي دانشگاه نهايت همکاري را با فدراسيون داشته باشد تا اين ورزش بخوبي در بين دانشجويان دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مرجع ترويج يابد مديرکل کوي دکتر حبيب پور و معاون کوي دکتر سودمند اعلام کردند که در نظر دارند ارتباط خوب و پايداري را با فدراسيون اسکواش در اجرايي شدن برنامه هاي مشارکتي داشته باشند ، با راه اندازي اسکواش در کوي دانشگاه تهران دانشجويان از نقاط مختلف کشور در تهران با اسکواش و راکتبال به سهولت آشنا شده و نقش بسيار موثري در توسعه همگاني اين ورزش ها خواهند داشت