ویژه های خبری

نويد ملک ثابت کاپيتان تيم ملي بزرگسالان کشورمان که از ورزشکاران استان يزد و چند سالي را در باشگاه ديباجي تهران ضمن انجام تمرينات خود مبادرت به تربيت استعدادهاي تهراني در باشگاه ياد شده مي پردازد تا آموخته هاي خود را انتقال دهد وي با دعوت فدراسيون ر خصوص محور برنامه هاي حرفه اي پيش رو و ارائه مکتوب برنامه هاي سال جاري خود با هدف بهبود رنکينگ جهاني اش ساعاتي را با مسعود سليماني به گفت و گو نشست ، محور صحبت ها برنامه هاي شخصي حضور در رويدادهاي ملي و بين المللي  پيش رو ، همکاري در مباحث استعداديابي ، استماع شرايط حضور در مسابقات قهرماني آسيا در هند، شيوه نامه گزينش برترين ها در قالب تيم هاي ملي ، اردوهاي کوتاه چندروزه قبل از هر ميزباني بين المللي ، تاکيد بر حفظ حرمت ها و ارزش ها بود ، ملک ثابت  در پايان درخواست نمود فدراسيون زحمات و تلاش هايي که در يک فرايند يکساله يک بازيکن در حوزه عضويت انجمن حرفه اي متقبل مي شود را مد نظر و تقويت نموده و اين بازيکنان که رعايت قالب ها را مي نمايند را حمايت کند.