ویژه های خبری

مجيد جليلي با اعلام خبر برگزاري مجمع عمومي سازمان ليگ در ساعت 9/30 روز يکشنبه 18 تيرماه سال جاري در محل سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان دستور نشست که به رياست مسعود سليماني  و با حضور نمايندگان تام الاختيار استان ها و باشگاه هاي کشور تشکيل مي شود را به فدراسيون پيشنهاد داد و مورد تاييد قرار گرفت بر اين اساس گزارش مربوط به رقابت هاي ليگ سال 95-96 و اصلاح و تصويب مواردي از آيين نامه عمومي سازمان ليگ ، برسي و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم مجمع ، ارائه نظر درباره چگونگي حضور و محدوديت نفرات داراي رنکينگ در مسابقات ليگ سال جاري، انتخاب نمايندگان مجمع براي سال 96-97 و اعلام آمادگي تيم ها در بخش ها و رده هاي مختلف در سال جاري از موارد مطرح شده است .ضمنا هر استان و باشگاه موظف است بصورت مکتوب نام نماينده تام الاختيار خود را تا قبل از 18 تيرماه به فدراسيون معرفي و ارسال نمايد

برچسب ها :