ویژه های خبری

محسن غلام نژاد جاويد رييس کميته مسابقات فدراسيون با حضورش در محل دفتر دبيرکل و نايب رييس فدراسيون مراسم قرعه کشي رقابت هاي قهرماني کشور و دانش آموزي ايران را در رده هاي سني مختلف به ميزباني استان هاي درخواست کننده و حائز شرايط برگزاري را انجام داد بر اين اساس کرمانشاه و تبريز ميزبان ورزشکاران نوجوان سنين کمتر از 9 و 11 سال کشور بترتيب در بخش پسران و دختران همزمان در 7 تيرماه هستند پس از آن استان هاي مرکزي و گيلان بترتيب در بخش پسران و دختران بطور همزمان در 15 تير ميزبان نوجوانان کمتر از 13 و 15 سال کشور مي باشند با خاتمه اين رقابت ها دو استان  يزد و فارس بترتيب ميزبان پسران و دختران سنين کمتر از 17 و 19 سال قهرماني کشور در تاريخ 22 تيرماه بطور همزمان خواهند بود اين رقابت ها دو قهرماني را براي برترين ها بدنبال دارد حکم قهرماني کشور و حکم قهرماني دانش آموزي کشور دستاوردي باارزش براي قهرمانان نوجوان و جوان کشورمان است که توسط دو فدراسيون اسکواش و فدراسيون ورزش دانش آموزي صادر مي شود

برچسب ها :