ویژه های خبری

فهرست مطالب 

·        واژه هاي تخصصي زمين پدل

·        ابعادزمين پدل

·        تورزمين پدل

·        علامت گذاري ها

·        ديوارها

·        كف

·        راه هاي دسترسي به زمين و ابعاد در ها

·        نور

·        جايگاه عوامل برگزاري مسابقه

·        ملزومات مربوط به زمين پدل

 

واژه هاي تخصصي زمين پدل

  • پدل ( Padel)
  • خط سرويس(  LINE SEVICE)
  • خط مركزی (  LINE CENTRAL‌)


1-   ملزومات مربوط به زمين پدل

1-1-        باشگاه پدل بايد هر حداقل 2 زمين استاندارد را دارا باشد .

1-2-    باشگاه پدل بايد در صورتي كه دربخش حرفه اي فعاليت مي كند به ازای هر زمين حداقل ظرفیت گنجایش 100 تماشاچی را داشته باشد

1-3-        درصورتي كه باشگاه پدل دربخش همگاني فعاليت مي كند الزامي به احداث سكوي تماشاچي نيست

1-4-        باشگاه پدل بايد منطقه اي را براي استقرار داوران داشته باشد

1-5-    باشگاه پدل بايد در صورتي كه دربخش حرفه اي فعاليت مي كندبايد حداقل يك اتاق 12 متري به عنوان محل استقرار برگزاركنندگان يك مسابقه را داشته باشد

1-6-        باشگاه پدل بايد حداقل يك اتاق 12 متري به عنوان دفتر مديرمجموعه داشته باشد

1-7-        باشگاه پدل با دارا بودن 2 زمين استاندارد براي بخش همگاني ( بدون تماشاچي ) در زميني به مساحت 500 مترمربع و براي بخش حرفه اي در زميني به مساحت حداكثر 750 مترمربع احداث مي شود

2-ابعاد زمين پدل

محوطه بازی مستطیل شکل است با 10 متر عرض و 20 متر طول (در اندازه‌های درونی) با 5 درصد اختلاف مجاز به وسیله یک تور به دو قسمت مساوی تقسیم شده و در هر طرف تور و به موازات آن به فاصله 6 متر و 95 سانتيمتر خطوط سرویس قرار دارند . محوطه بین دیوار انتهای و خط سرویس 3 متر است کلیه خطوط 5 سانتیمتر عرض دارند.

در زمین های سرپوشیده ارتفاع سقف حداقل بایستی 6 متر باشد.

عرض تور مطابق عرض زمین 10 متر است و ارتفاع تور در وسط  88 سانتيمتر و در دو طرف به 92 سانتيمتر افزایش می یابد ( با حداکثر انحراف 5 هزارم متر کشش ) .

 تور بایستی به گونه اي طراحی شود که نتواند به طور غیر منتظره شل شود و خطری را برای بازیکنان ایجاد کند.


طول : 20 متر

عرض : 10 متر

ارتفاع تور در وسط : 88 سانتيمتر

ارتفاع تور در دو طرف زمين: 92 سانتيمتر

فاصله خط سرويس با تور : 6 متر و 95 سانتيمتر

فاصله خط مركزي با ديوارهاي جانبي: 4 متر و 97 سانتيمتر و 5 ميليمتر

ارتفاع ديوارها : 4 متر

پهناي كليه خطوط : 5 سانتيمترپلان زمين پدل – ابعاد به متر


3 –  تور زمين پدل

3-1- تور به وسیله یک کابل فلزی به قطر 1 سانتيمتر  که دو انتهای آن به 2 دیرک جانبی با ارتفاع حداکثر 1 متر و 5 سانتيمتر متصل است

3-2- سطوح بیرونی تیرک های تور، باید با حدود جانبی زمین مماس باشند و گذرگاه ورودی یا حصار فلزی آنها می توانند دایره ای یا مربع باشد لیکن بایستی لبه های مدور داشته باشند

3-3- در بالای تور یک نوار سفید که اندازه آن پس از قرار گرفتن سر جای خود باید بین 5 تا 6 سانتیمترو 3 ميليمتر باشد که کابل در داخل آن بوده و کشش خود را به آن می دهد تور باید به طوركامل کشیده شده باشد ولي نباید سفت باشد .


4- علامت گذاری ها

 كليه خطوط علايم داخل كورت پهناي 5 سانتي متر دارند و نسبت به سطوح هم جوار خود بايد رنگ متضاد داشته باشند.

5 - ديوارها

ديوارهاي پدل از جنس شيشه سكوريت لمينت شده با ضخامت 12 ميل است .

5- 1 – ديوارهاي عقب

با 4 متر ارتفاع که 3 متر اولیه آن ازجنس شيشه  و 1 متر فوقاني آن تور فلزی است


5-2- ديوارهاي جانبي

5-2-1- نوع اول:دیوار به شكل پلکانی از جنس شيشه  سكوريت لمينت دارساخته مي شود كه در قسمت اول  3 متر ارتفاع  با 2 متر طول ودر قسمت دوم  2 متر ارتفاع  با 2 متر طول كه شبکه توری که محوطه را  تکمیل می کند

5-2-2 - نوع دوم:3 متر ارتفاع در 4 متر طول و شبکه توری که محوطه را به صورت شكل زير تکمیل می کند:

5-3- تورهاي فلزي ديوارها

5-3 – 1 -  تورهای سیمی دیواره های جانبی لازم است فلزی باشد و سوراخ های آن کمتر از 5 سانتیمتر و بیشتر از 7.08سانتیمتر نباشد .  ضخامت سیم باید ميان 1.6 میلیمتر تا 3 میلیمتر با حداکثر 4 میلیمتر کشش مناسب باشد

5 – 3 – 2 - تور فلزی زمین با سطح زمین در یک خط است و اگر توری به طوري بافته  شده باشد قسمت قابل کشش باید در خارج از زمین قرار گرفته و به طور مناسبی ایمن سازی شود و درزها و محل‌های اتصال حلقه‌های توری نباید لبه‌های تیز یا بُرنده داشته باشد .


6-  كف

 سطح زمین بايد از چمن مصنوعی باشد به طوری که بتواند موجب برگشت منظم توپ و مانع از جمع شدن آب شود ، رنگ چمن مصنوعي داراي  سه رنگ مجاز آبی ،  سبز و آجری است .


 

 

7-   راه‌های دسترسی به زمین وابعاد درها

راه‌های دسترسی به زمین با طرفین زمین و از مرکز زمین قر ینه یکدیگر می باشند كه امكان نصب 1 يا 2 در وجود دارد . ابعاد ورودي ها به شرح ذيل است:

با یک راه دسترسی :  باید حداقل 1 متر و 5 سانتيمتر در 2 متر باشد

با دو راه  دسترسی :  باید حداقل 72 سانتيمتر در 2 متر و حداکثر 82 سانتيمتر در 2 متر باشد

توضیح: تأسیسات عمومی باید استانداردهای راه دسترسی میله های مانع و میله‌های مهندسی معماری برای معلولان را رعایت نمایند

در صورت وجود درهای ورودی دستگیره‌ها باید در قسمت بیرونی زمین قرار داده شوند بدون آنکه موجب انسداد در قسمت درونی گردند


6-   نور

7-1-   نصب نورافكن

 نورافکن‌ها در خارج از زمین قرار دارند و حداقل ارتفاع از زمین تا زیر منبع نور بایستی6 متر باشد.

7-2- شدت نور در فاصله 1 متري كف زمين به شرح ذيل است :

الف – سطوح روشنايي داخل زمين

1-      مسابقات ملي و بين المللي : 500 لوكس

2-      مسابقات محلي و استفاده آموزشي ، تفريحي : 300 لوكس

3-      پخش تلويزيوني: 1000 لوكس

ب – سطوح روشنايي بيرون زمين اعم از محوطه تماشچيان و ...

1-      مسابقات ملي و بين المللي : 75 لوكس

2-      مسابقات محلي و استفاده آموزشي ، تفريحي: 30 لوكس


7-   جايگاه عوامل برگزاري مسابقه

فضايي براي داور بايد در گرفته شده است تا قادر باشند كل كورت را ببينند و بازي و محاوره  بازيكنان شنیده شود و بازيكنان نيز توصیه های داوران را بشنوند .


·   براي هرگونه كسب اطلاعات با نشاني سايت : WWW.SQUASHIRAN.IRو ايميل Letter@SQUASHIRAN.IR   و شماره تلفن 26206360-021 و نمابر  26206370-021 با فدراسيون اسكواش تماس حاصل فرماييد.

·        نشاني سايت فدراسيون بين المللي پدل : http://www.padelfip.com


فدراسيون اسكواش جمهوري اسلامي ايران

برچسب ها :