ویژه های خبری

سليماني که به همراه مهدي رهنما مدير تيم هاي ملي و محمد آران رييس هيات اسکواش استان تهران براي بازديد از ادامه روند آماده سازي ملي پوشان به مجموعه انقلاب و سالن سنجش آکادمي ملي المپيک رفته بود با مشاهده  نحوه برخورد کادر فني تيم ملي از منظر روحي رواني و مسابل فني با بازيکنان  اظهار خوشنودي نمود و از جديت ملي پوشان که سودايي جز  مدال آوري در سر ندارند قدرداني نمود طبق گزارش سرمربي از فردا دوران تي پر و کاهش شدت و  فشار تمرينات ملي پوشان شروع مي شود تا مرحله بازيابي قواي جسماني آغاز شود و روز پنجشنبه همين هفته ملي پوشان آخرين تست جسماني خود را در مرکز سنجش المپيک خواهند داشت تا بصورت کاملا علمي ميزان رشد و ارتقاي آمادگي خود را نسبت به روز ورود به اردو ملاحظه نمايند ، با پي گيري رييس فدراسيون ملي پوشان اعزامي با دکتر داورزني معاون وزير ورزش و رييس حوزه ورزش قهرماني و حرفه اي قبل از اعزام ، ديدار و گپي صميمانه خواهند داشت تا انگيزه لازم جهت افتخارآفريني را کسب نمايند در همين ارتباط يکي از روزهاي هفته جاري  با حضور رييس فدراسيون نايب رييس و دبيرکل فدراسيون و کادر فني تيم ملي اعضاي کاروان در ضيافت ناهار رييس فدراسيون را همراهي مي نمايند تا وحدت و همدلي بيبشتري در کاروان اعزامي تقويت شود لازم بذکر است تيم ايران بامداد روز يکشنبه 22 مرداد تهران را به مقصد اردن از طريق دوبي ترک مي کند ، سليماني روحيه ملي پوشان عليرضا شاملي کاپيتان و اميرحسين فيض پور و محمددانيال قاروني و محمد رضا جعفرزاده را بالا و شاداب ارزيابي نمود و براي آنان در آوردگاه قهرماني آسيا آرزوي موفقيت نمود و براي آقايان سيدمحمد حسين سنايي و مسعود قره ضياالديني که با جان و دل با ديدگاهي ملي و ژرف انديشي به مسايل پيرامون تيم هاي ملي و با جديت تمرکز خود را به رساندن بازيکنان به اوج آمادگي و انتقال آموزه هاي اخلاقي را با ارائه رفتار هاي ارزشمند يک ملي پوش به بازيکنان جوان ايران  معطوف نموده اند و از بازيکنان بزرگسال در همکاري براي يک هدف مشترک در اين اردو بهره برده اند ، قدرداني کرد