ویژه های خبری

مسعود قره ضياالديني مربي نام آشناي اسکواش و کارشناس خبره فدراسيون که بدليل همراهي با سياست هاي فدراسيون و بالا بردن دانش فني و علمي خود در اين رشته در طي ساليان گذشته تا بحال تلاش هاي زيادي را کرده است و همواره سعي کرده است در مواجهه با رخدادها از يک ثبات اجتماعي برخوردار باشد پله هاي ترقي در اسکواش را بسرعت طي مي کند و نام او فراتر از مرزها در اسکواش کشورمان بخوبي ديده مي شود اينبار هم  از طرف کنفدراسيون اسکواش آسيا او به عنوان عضو کميته اجرايي و حل اختلاف رقابت هاي قهرماني جوانان آسيا در کشور اردن انتخاب شده که اين جايگاه را هم به او تبريک گفته و براي ادامه موفقيت هاي وي يرايش آرزوي توفيق مي کنيم