ویژه های خبری

بنا به گزارش رييس کميته استعداديابي فدراسيون استان گيلان بخوبي توانست طي 4 روز اردوي منتخبين مستعد ايران را مديريت کند و هيات استان نهايت تلاش را در اين حوزه از خود نشان داد مربيان معرفي شده در اين اردو آقايان حميد شمس قرايي از تبريز و عرفان اکبري از گلستان به همراه نازلي اماني پور از گيلان بودند که با هدايت فرمند رييس هيات استان و طياري دبير استان نهايت تلاش خود را در ثبت خاطراتي بياد ماندني از گيلان در اذهان نونهالان بکار بستند و با بازديد از شهرک روستايي گردشگري رشت در اين امر موفق شدند فدراسيون اسکواش کشورمان از زحمات هيات استان گيلان بواسطه رقم زدن يک اردوي بي نقص تقدير و تشکر مي نمايد