ویژه های خبری

مديرکل ورزش و جوانان استان سمنان جناب فتاحي بنا به دعوت هيات استان اردوي منتخبين دختر کشور را در سالن اختصاصي اسکواش سمنان با سخنان خود افتتاح کرد مربيان اين مرحله از اردو ندا سروش  از تهران و سوسن طوفاني از استان مرکزي تعيين شده بودند که سرپرستي اين اردو بر عهده زهره شهروي از سمنان بود که بنا به گزارش رييس کميته استعداديابي توانست نام خود را به عنوان يک سرپرست دايم اردوها در فدراسيون ثبت نمايد استعدادها تمرينات صبح و عصر خود را در سالن انجام داده و در اوقات فراغت خود از اماکن تاريخي سمنان بازديد مي کردند و قرائيان رييس هيات و مفتاح نايب رييس و مدير اجرايي اردو و ذوالفقاري نهايت کوشش خود را بکار گرفتند که ميزباني شايسته باشند که در اين امر موفق هم شدند که فدراسيون کشورمان از آنان تقدير نمود  مستانه کرم پور رييس کميته استعداديابي فدراسيون اعلام کرد ميزباني رشت و سمنان در خور تقدير بود و خروجي بسيار خوبي از هر دو اردو انتظار داشتيم که بخوبي انجام شد وي در هر دو استان شخصا حاضر شد و تمرينات و نحوه برگزاري اردو را با ريزبيني رصد کرد وي اظهار داشت با همين شرايط منتظر استان هاي ديگر هستيم تا هر ماه يک اردو در يک استان توانمند و پاي کار و همگام با سياست هاي استعداديابي و استعداد پروري داشته باشيم

رضايت والدين از اردوي رشت و سمنان شاخص مهم ديگري براي فدراسيون بود که بحمدالله حاصل شد