ویژه های خبری

مسابقات نشنال کلوز بانوان


نخستين دوره

1395 در اصفهان - 2016 ميلادي

1- آيلي نيري

2- تاباتقوي

3- آرزوسادات موسوي و حديث فرزاد

 

مسابقات نشنال كلوز مردان

نخستين دوره

اردیبهشت 1388 در کیش  -  2009 میلادی

1-  محمد رضا صادقپور

2-  محمد حسین جعفری ندوشن

3-   سید علیرضا سنایی و مسعود قره ضیاء الدینی

 

دومين دوره

اردیبهشت 1389 در تهران - 2010 میلادی

1-   سید محمد حسین سنایی

2-  نوید ملک ثابت

3- سید علیرضا سنایی و محمد رضا صادقپور

 

سومين دوره

اردیبهشت 1390 در قم  - 2011 میلادی

1- نوید ملک  ثابت

2-  محمد حسین سنایی

3-  سید علیرضا سنایی و محمد حسین جعفری

 

چهارمين دوره

دی 1391 در ساری - 2012 میلادی

1-  محمد رضا صادقپور

2- نوید ملک ثابت

3- سید علیرضا سنایی

4- سيد عليرضا سنايي و محمد حسین جعفری

 

پنجمين دوره

1394 ارومیه  - 2015 میلادی

1- سجاد زارعیان

2-  علیرضا شاملی

3- فرزاد شکوهی و محمدرضا صادقپور

 

ششمين دوره

1395 اروميه - 2016 میلادی

1- سجاد زارعیان

2 - محمد حسین جعفری

3- سمیع اله قاصدآبادی و عرفان جمشیدی

 

هفتمين دوره

1396 ارومیه – 2017 ميلادي

1- سجاد زارعیان

2- فرزاد شکوهی

3- نوید ملک ثابت و علیرضا شاملی

 

در 7 دوره برگزار شده سجاد زارعیان با 3 قهرمانی در صدر قرار دارد و محمدرضا صادقپور با 2 و نوید ملک ثابت و سید محمد حسین سنایی با 1 قهرمانی در رده های بعدی جای دارند

 

عكس هاي مسابقات نشنال كلوز