ویژه های خبری

رييس هيات يزد که چند سالي است بدنبال احداث بزرگترين و کامل ترين مجموعه اسکواش در خاورميانه مي باشد با حضور خود در فدراسيون از تامين اعتبار فاز دوم تکميل اين مجموعه در يزد خبر داد وي اعلام کرد در فاز اول 4 کورت با جايگاه تماشاچي و متعلقات دفتر و فروشگاه و سرويس ها مورد بهره برداري قرار گرفت و تا هفته هاي آينده سوله فاز دوم مجموعه يزد نصب مي شود که 4 طرف تماشاجي و کورت استاندارد شيشه اي با نورپردازي و سيستم صوت و نمايشگر پيشرفته و جايگاه وي آي پي  پيش بيني شده است و در فاز سوم سويت ها و محل اسکان و فروشگاه به مجموعه اضافه مي شود وي افزود در همه مراحل اجرا در کنار مهندسين و پيمانکار حضور دارد که بدون نظارت فني هيات مجموعه لطمه نخورد و انتظار دارد در آذر ماه سالجاري که تقويم پيشنهادي هيات ها به فدراسيون براي سال آينده ارائه مي شود ميزباني هاي مهمي در دستور کار يزد قرار داده شود وي ادامه داد که طبق توافق نامه آذرامسال بايد فاز دوم به بهره برداري برسد ولي با توجه به موارد و اتفاقات معمول اردي بهشت يا خرداد افتتاح اين مجموعه خواهد بود ضمنا نگهي اعلام کرد که يک مربي پاکستاني را بصورت گردشگر بطور رسمي به يزد در امر مربي گري فعال و بکارگيري کرده ايم که اميد است در ارتقاي بازيکنان يزد در آينده نزديک مثمرثمر واقع شود

برچسب ها :