ویژه های خبری

رنکینگ بانوان

رنکینگ مردان

 

۱.مبنای محاسبه امتیازات بر اساس امتیاز بندی مسابقات پی اس ای می باشد که برای هر یک از مسابقات باتوجه به میزان جایزه نقدی در نظر گرفته شده است .
۲.باتوجه به تصمیم کمیته مسابقات مقرر گردیده که از این پس امتیاز مسابقات پی اس ای داخلی (علاوه بر کلوز ستلایت و نشنال کلوز) در رنکینگ کشوری وارد گردد .
۳.رنکینگ اعلامی مربوط به یک سال می باشد که در پایان هرماه درصورت اضافه شدن مسابقه یا پایان زمان یک ساله مسابقه در رنکینگ اضافه و یا کسر خواهد شد .
تبصره:باتوجه به اینکه در سال گذشته بیش از دو مسابقه برگزار نشده است جهت تکمیل تر بودن رنکینگ و واقعی تر بودن جایگاه نفرات ، استثناً مسابقات مورد نظر در رنکینگ از یکسال طولانی تر شده است .
۴.نفراتی که در رنکینگ هم امتیاز و دارای رده مشترک هستند جهت سید بندی و موارد مشابه می بایستی از طریقه قرعه کشی مشخص گردند .
۵.در خصوص قوانین سازمان لیگ برای جذب بازیکن های دارای رده مشترک، میبایست مطابق دستورالعمل سازمان لیگ اعلام ارنج گردد

 

کمیته مسابقات فدراسیون اسکواش