ویژه های خبری

محمد موحدي کرماني  ابلاغ عضويت در هيات رييسه فدراسيون را امروز طي مراسمي رسما از رييس فدراسيون کشورمان دريافت نمود وي استاد دانشگاه  و   صاحبنظر در امور حقوقی بمي باشد  و مشاور حقوقی  برخی از سازمان ها و نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران است

برای وی در تحقق و حمایت از برنامه های آینده مجموعه اسکواش کشور آرزوی توفیقات روزافزون داریم.