ویژه های خبری

معاونت حوزه قهرماني وزارت ورزش و جوانان اقدامات فدراسيون هاي ورزشي را در بخش استعداديابي با اعزام کارشناسان خبره خود به فدراسيون ها  و مشاهده و بررسي برنامه هاي انجام گرفته و روند اجراي فرايند استعداديابي را بدقت مورد ارزيابي قرار مي دهد  بر اين اساس دو تن از کارشناسان اين حوزه در فدراسيون اسکواش حضور يافتند و با مسولان فدراسيون و رييس کميته استعداديابي ، کيفيت برنامه ها را ارزيابي و از اقدامات صورت گرفته در اسکواش اظهار خوشنودي نمودند ، سرکار خانم زماني اعلام نمود فدراسيون اسکواش مطابق سياست هاي دفتر استعداديابي برنامه هاي خود را پيش برده است و نگاهي اصولي به اين حوزه و با جديت امور مرتبط را اجرايي کرده است که موارد به سمع و نظر دکتر داورزني و دکتر رامين طباطبايي در وزارت ورزش و جوانان طي روزهاي آتي مي رسد تا اقدامات بعدي بر اساس گزارشات انجام شده ، صورت دهند

مستانه کرم پور رييس کميته استعداديابي فدراسيون با تشريح برنامه هاي صورت گرفته اعم از فعاليت هاي برون مرزي ، مشارکت والدين ، کارگاه هاي علمي کاربردي، مشاوره و جلب همکاري اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و افراد توانمند در حوزه اسکواش افزود که بعد از دو مرحله اردوي موفق در سمنان و گيلان در 18 مهرماه کرمان ميزبان سومين اردوي سال جاري است که حاکي از اهميت دادن استان ها به مقوله استعداديابي است

لازم بذکر است همه فعاليت هاي حوزه استعداديابي فدراسيون ها توسط کارشناسان اين حوزه دسته بندي و به معاونت ورزش قهرماني وزارت ورزش ارايه گرديده و فدراسيون هاي برتر مورد تشويق قرار خواهند گرفت