ویژه های خبری

بدستور رييس فدراسيون گردهمايي روساي هيات هاي اسکواش سراسر ايران به مدت سه روز  در هتل هما مشهد مقدس برگزار مي شود ، در اين گردهمايي که مسولين کميته هاي تخصصي فدراسيون که هيات هاي استان ها بيشتر با آن ها در ارتباط کاري هستند هم حضور داشته تا از نزديک بتوانند جهت تسهيل و بهبود بهتر امور تبادل نظر نمايند، نشست هاي اين گردهمايي غيررسمي بوده و فقط در روز دوم در تالار جلسات هتل هما از ساعت 10 تا 12 صبح جلسه رسمي برگزار مي شود که با سخنان صبوريان مديرکل استان خراسان رضوي آغاز مي شود ، اين گردهمايي در پي پيشنهاد برخي از استان ها در مجمع سال 1395 فدراسيون اسکواش به رييس فدراسيون داده شد که باب آشنايي روساي قديم و جديد و تبادل تجربيات آنان در خصوص فعاليت هايي که در هر استان انجام مي گيرد در اين تجمعات گشوده شود و ارتباطات بين آن ها نزديکتر شود و بر اين اساس مسعود سليماني رييس فدراسيون با حضور خد در شهريور امسال در مشهد با رايزني با افراد موثر  شرايطي را فراهم کرد تا اين گردهمايي در مشهد برگزار شود که فرصتي هم براي زيارت بارگاه امام رضا ع بوجود آيد ، سليماني مديريت اين گردهمايي را طي ابلاغي به مجيد جليلي قاضي زاده سپرد تا بدقت برنامه هاي اين سه روزه را مديريت و راهبري کند

اکثر هيات هاي استاني براي اين حضور اعلام آمادگي نموده اند