ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش خراسان رضوی، سید سامان صالحی نوری و مرتضی آموزگار به سمت های سرپرستی و دبیری لیگ اسکواش استان منصوب گردیدند.

در بخشی از احکام ایشان آمده است با توجه به سوابق ورزشی و توانمندی های جنابعالی به موجب این حکم شما بعنوان سرپرست/دبیر اجرایی مسابقات لیگ استان در سال 96 منصوب می گردید.
لیگ اسکواش آقایان استان جام فردوسی از تاریخ 14 مهر ماه آغاز و تا اسفندماه بطول خواهد انجامید. این رقابت ها برای اولین بار در استان انجام خواهد شد.
ضمنا طی حکمی از طرف رییس هیات استان، پوریا لطفعلی بعنوان ناظر فنی لیگ منصوب شد.

برچسب ها :