ویژه های خبری

با مذاکرات موثر صورت گرفته علاقمندان به ورزش راکتبال ( squash 57) که با اين ورزش حتي آشنايي اوليه ندارند مي توانند جهت دريافت کارت مربي گري اين رشته با حضور مدرس انگليسي دوره شرکت کرده و جزو اولين نيروهاي مربي رسمي راکتبال در ايران باشند ، با رايزني هاي صورت گرفته در انتظار کانفرم قطعي تاريخ پيشنهادي ايران هستيم تا دوره اايل بهمن در تهران برگزار شود ورودي و ثبت نام دوره و اخذ رفرنس نامبر براي کليه شرکت کنندگان مبلع 3ميليون و يکصد هزار تومان برآورد گرديده که علاقمندان از سراسر استان هاي کشور مي توانند براي حضور در اين دوره آموزشي به کميته راکتبال و آموزش فدراسيون تماس حاصل نمايند باطلاع مي رسد پايان ماه جاري زمان تنقضاي ثبت نام در دوره تعيين شده است.