ویژه های خبری


 ابراهيمي دبير کميته پدل اعلام کرد  دو مدرس جهاني پدل از کشور اسپانيا ديه گو مييرس و آدرين پدرو  ساعت 5 بامداد روز دوشنبه 19 آذر وارد کشور مي شوند
به گزارش روابط عمومي کميته پدل فدراسيون اسکواش  اشکان  ابراهيمي بيان نمود در راستاي توسعه و ترويج ورزش پدل که به ورزش قرن بيست و يکم لقب گرفته و نخستين مجموعه شکيل اين ورزش به همت بخش خصوصي در مجموعه ورزشي انقلاب با حضور وزير محترم ورزش افتتاح شد اين کميته به مسوليت بابک فقير رييس کميته پدل و با همکاري خانم مريم کي احمدي  نماينده اکادمي پدل کشور اسپانيا يک دوره دانش افزايي و کارگاه تخصصي و پرورش بازيکن و اموزش مربي گري با حضور مدرسين فدارسيون جهاني  آقايان ديه گو ميريس و آدرين پدرو در روز سه شنبه 21 آذر ماه به مدت 4 روز در  ايران برگزار  مي نمايد.
در ادامه ابراهيمي اعلام کرد تعداد 31 نفر شرکت کننده فعال و علاقمند در اين دوره ثبت نام کرده و حضور خواهند داشت و نماينده فدراسيون استاد فرهاد جامع بنيانگذار اين ورزش در ايران و نظارت دوره بر عهده کميته آموزش فدراسيون اسکواش است  وي اظهار  اميدواري کرد با تمهيدات صورت گرفته نخستين دوره مربي گري اين ورزش با نظم و انضباط بسيار خوبي در ايران برگزار شود و  تمامي نفرات بيشترين استفاده علمي و فني را از اين دوره ببرند و به ديگر علاقه مندان اشاعه دهند.