ویژه های خبری

از سوي كميته ارزيابي و عملكرد فدراسيون اسكواش نتايج رتبه بندي هيئت هاي استاني در سه ماهه سوم سال جاري اعلام شد . روسا و سرپرستان هيئت هاي استاني مي توانند اعتراضات خود را تا 10 روز آينده به فدراسيون ارسال نمايند.

براین اساس رییس فدراسیون کشورمان در پیامی خطاب به استان های صدر جدول از زحمات مضاعف این عزیزان تقدیر و تشکر بعمل آورد و به استان های قعر جدول که امتیازاتی در یافت نکرده اند اعلام نمود در وضعیت موجود هیاتی که مسولیت آن را به آن ها اعطا کرده است با جدیت و دلسوزی بیشتر برای سه ماه پایانی سال کسب امتیاز نمایند برخی از شاخص ها تعامل و تماس با فدراسیون بوده که هیچ هزینه ای هم در بر ندارد و نیار به تجهیزات و سالن هم ندارد

ارزيابي كل هيت هاي استاني سه ماهه سوم96

بخش همگاني

بخش قهرماني

مجموع

رتبه

نام هيات

امتياز

رتبه

نام هيات

امتياز

رتبه

نام هيات

امتياز

1

تهران

500

1

تهران

500

1

تهران

1000

2

خراسان رضوي

365

2

يزد

175

2

مركزي

529

3

مركزي

355

3

مركزي

174

3

آذربايجان غربي

507

4

آذربايجان غربي

319

4

كيش

138

4

خراسان رضوي

392

5

فارس

259

5

اصفهان

114

5

اصفهان

350

6

اصفهان

236

6

گلستان

110

6

گلستان

336

7

همدان

217

7

آذربايجان غربي

94

7

يزد

321

8

سمنان

164

8

آذربايجان شرقي

90

8

فارس

276

9

يزد

146

9

البرز

73

9

كيش

270

10

كيش

132

10

گيلان

65

10

همدان

217

11

خراسان جنوبي

123

11

خوزستان

65

11

آذربايجان شرقي

204

12

گلستان

116

12

زنجان

59

12

سمنان

165

13

آذربايجان شرقي

114

13

كردستان

30

13

زنجان

129

14

كرمان

80

14

لرستان

27

14

خراسان جنوبي

125

15

زنجان

70

15

خراسان رضوي

27

15

خوزستان

111

16

اردبيل

63

16

كرمان

22

16

گيلان

107

17

قم

56

17

فارس

17

17

كرمان

102

18

كرمانشاه

49

18

قم

9

18

البرز

87

19

خوزستان

46

19

اردبيل

8

19

لرستان

81

20

گيلان

42

20

مازندران

3

20

اردبيل

71

21

هرمزگان

41

21

خراسان جنوبي

2

21

قم

65

22

سيستان وبلوچستان

37

22

سمنان

1

22

كردستان

60

23

قزوين

33

23

سيستان وبلوچستان

0

23

كرمانشاه

49

24

ايلام

33

23

كرمانشاه

0

24

هرمزگان

41

25

لرستان

27

23

همدان

0

25

سيستان وبلوچستان

37

26

كردستان

20

23

ايلام

0

26

قزوين

33

27

البرز

14

23

كهكيلويه وبويراحمد

0

27

ايلام

33

27

خراسان شمالي

10

23

قزوين

0

28

مازندران

10

28

مازندران

7

23

خراسان شمالي

0

29

خراسان شمالي

10

29

چهارمحال وبختياري

2

23

چهارمحال وبختياري

0

30

چهارمحال و بختياري

2

30

بوشهر

0

23

هرمزگان

0

31

بوشهر

0

30

كهكيلويه وبويراحمد

0

23

بوشهر

0

31

كهكيلويه وبويراحمد

0