ویژه های خبری

مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان گزارشي مبسوط از وضعيت داوران ايراني و موفقيت نواده داور زن ايراني و ارتقاي رنکينگ موسوي زاده در موسسه اسکواش بازان جهان و اردوهاي ملي داخل و خارج از کشور و اعزام ملي پوشان به قهرماني بزرگسالان آسيا در کره جنوبي و ميزباني هاي ارزنده تهران و اصفهان و اراک و اروميه و پي گيري تقدير وزارت ورزش به روساي ميزبان استاني و مديران کل سه استان تهران و مرکزي و آذربايجان غربي و توسعه زيرساختي کم نظير در يزد و بيرجند و تبريز به اعضا داد و از دکتر موحدي کرماني بواسطه تامين البسه ملي پوشان قدرداني کرد و اعلام نمود که به کمک اعضا و ارتباطات و ظرفيت هايشان بيشتر از هر زماني در اجرايي شدن برنامه هاي تيم ملي نيازمند است که هر کدام از اعضا پيشنهادات سازنده اي ارائه دادند و طبق پيشنهاد اعضا مقرر شد فدراسيون بسرعت اولويت خود را در کوتاه مدت به عنوان يک موضوع فورس با ذکر ميزان هزينه مکتوب به اعضا ارسال و نشست اضطراري را ساعت 15 روز سه شنبه در مجموعه پدل برگزار نمايد و در فرصت يک هفته اي اعضاي هيات رييسه با بهره گيري از ظرفيت هاي خود بصورت تهاتري بخش بزرگي از هزينه هاي مرتبط با اردوها و اعزام تيم هاي ملي آقايان و بانوان تا 7 فروردين را پوشش دهند در اين نشست از تلاش و پشتکار رييس فدراسيون که با کمبود شديد منابع با انگيزه بالا برنامه هاي  اسکواش کشور را مديريت مي کند جملگي افراد حاضر تقدير نمودند و سليماني در پاسخ اظهار داشت هر چه موفقيت است بابت حضور افرادي است که در راس استان ها و کميته ها و هيات رييسه ام در اين سال ها جذب و دعوت به همکاري کرده ام است و از حسن نظر اعضا قدرداني نمود