ویژه های خبری

 طی حکمی از طرف رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان چناران, یونس شیخ احمدی بعنوان سرپرست هیات اسکواش شهرستان چناران معرفی گردید.
شیخ احمدی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت ورزشی می باشد، ۹ سال سابقه حضور در پست معاونت اداره های ورزش و جوانان شهرستان های درمیان خراسان جنوبی, قوچان و چناران را در کارنامه خود دارد. همچنین  ۹ سال  ریاست هیات های هندبال، روستایی و عشایری در کنار ۱۳ سال تدریس در دانشگاه های پیام نور، غیرانتفاعی  و علمی کاربردی در رزومه وی از نکات بارز سوابق وی می باشد.