ویژه های خبری

اولین کارگاه آشنایی با اسکواش در شهرستان چناران برگزار گردید.
بر اساس این گزارش ، بعد از معرفی شیخ احمدی بعنوان سرپرست هیات شهرستان چناران و تاکید وی مبنی بر فعال نمودن اسکواش در این شهرستان با توجه به وجود یک دیواره اسکواش باز ، کارگاه تئوری آشنایی با اسکواش با حضور تعدادی از علاقه مندان به این رشته برگزار گردید.
در  این دوره آموزشی، پوریا لطفعلی مربی با سابقه استان به مدت 5 ساعت مفاهیم اولیه و اصول مقدماتی اسکواش را آموزش داد.