ویژه های خبری

دکتر محمد رضا داورزني از تلاش هاي دلسوزانه برخي از روساي هيات هاي کشور و همسويي بيشتر آنان با تحقق چشم اندازهاي فدراسيون با اعطاي لوح سپاس مراتب قدرداني خود را ابراز داشت وي در اين لوح اظهار اميدواري نموده که با بهره گيري از سرمايه هاي فکري و تجربه ديگران در مسير رشد و اعتلاي ورزش اسکواش همچنان مجموعه اسکواش پرشتاب برنامه هاي بلندمدت خود را تحقق بخشد دکتر داورزني معاون دفتر توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش از خانم سوسن طوفاني سرپرست هيات استان مرکزي بواسطه ميزباني ارزنده بين المللي اميرکبير ، دکتر فرضعلي پور رييس هيات آذربايجان غربي بواسطه ميزباني بين المللي صلح و دوستي ، محمد علي نگهي رييس هيات يزد بواسطه توسعه زيرساخت هاي استاندارد ،از مهندس حسن زاده رييس هيات آذربايجان شرقي بواسطه توسعه زيرساخت در منطقه گردشگري ايل گلي، از محمد آران رييس هيات تهران بواسطه ميزباني ارتقا يافته بين المللي نيروي دريايي ارتش و ايران جونيور اوپن ، از سيد هدا محمدي رييس هيات استان اصفهان بواسطه حساسيت و جديت در امور ميزباني ها و اصفهان جونيور اوپن  و توسعه زيرساخت در مرکز تجاري سيتي سنتر اصفهان مراتب قدرداني خود را اعلام و براي اين سروران آرزوي توفيق نمود