ویژه های خبری

پیرو مذاکرات انجام شده توسط محمد آران نماینده رییس فدراسیون در توسعه اسکواش در دانشگاه آزاد اسلامی ، برای برگزاری مسابقات اسکواش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی مقرر شد تا  تعداد افرادی که در این رقابت ها حضور خواهند یافت به حدنصاب لازم  برسد از کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد که در رشته اسکواش فعالیت دارند ، ذرخواست می شود ،اسامی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 27 دی از طریق هیئت های استانی خود به فدراسیون اسکواش ارسال نمایند . 

محمد آران که چندی است به عنوان نماینده فدراسیون به دانشگاه آزاد معرفی شده با اعلام این خبر خواستار پی گیری و هماهنگی هرچه بیشتر استان ها برای جمع آوری و ارسال اسامی دانشجویان دانشگاه آزاد به فدراسیون شد که  در صورت هماهنگی و ارتباط موثر هیئت های استانی با واحدهای استانی دانشگاه آزاد این کار با سرعت بیشتری انجام می گیرد

بدیهی است پس از ارسال اسامی و طبق هماهنگی با تربیت بدنی دانشگاه و اخذ مجوزهای لازم اقدامات بعدی و اطلاع رسانی صورت خواهد پذیرفت.