ویژه های خبری

طي حکمي از طرف مهندس علي طباطبايي رئيس هيئت اسکواش فارس به منظور راه اندازی و توسعه و ترویج ورزش قرن بیست و یکم موسوم به پدل که تحت کمیته ای در فدراسیون اسکواش فعالیت دارد در استان فارس ،  غزاله قدومي زاده  به عنوان سرپرست کميته پدل هيئت اسکواش استان فارس منصوب گرديد.

برچسب ها :